Marhaban Ya RamadhanMARHABAN
YA
RAMADHAN


Selamat datang bulan Ramadhan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di dunia. Bulan yang penuh berkah dan suci..

Dalam menyambut bulan Ramadhan ini, sebelum habluminallah kita jalani. Terlebih dulu kita selesaikan habluminannas kita. maka dari itu, saya meminta maaf kepada semua orang atas segala kesalahan saya yang pernah saya perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja..

[49:10] Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.[49:11] Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri1410 dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman1411 dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.


[49:12] Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.


Selamat menunaikan ibadah puasa...

Share:

2 comments